POSIADAMY UPRAWNIENIA DO LOTÓW:
nad obszarem zabudowanym, nad terenem zaludnionym i ludźmi
nocnych w tym z kamerą termowizyjną, w przestrzeniach szczególnych, o średnim ryzyku,
za zgodą w Urzędu Lotnictwa Cywilnego

LICENCJA
Uprawnienia NSTS-05 – bvlos

Teoretyczne i praktyczne szkolenie zgodne z nowymi przepisami UE potwierdzone certyfikatem
kompetencji pilota uprawniają do lotów zarówno w zasięgu wzroku jak i poza zasięgiem wzroku,
w kategorii szczególnej – scenariuszu narodowym NSTS-05.

Posiadamy wiedzę z zakresu przepisów lotniczych, procedur operacyjnych, technicznych i operacyjnych
środki ograniczające ryzyko w powietrzu, ogólną wiedzę na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
meteorologii, osiągów systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie, technicznych
i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi.

Każdy lot zabezpieczony jest ubezpieczeniem OC.

Zapraszamy do kontaktu: 888 420 570
biuro@skyeye.photos

BIURO: ul. Wolności 1, 44-190 Knurów